Priser
Det normala är att vi kommer och tittar och därefter lämnar vi en offert med ett fast pris där materialkostnader, transporter etc respektive olika arbetsmoment är noga specificerade. Vi följer Konsumentverkets riktlinjer som anger att ett fast pris i en offert får avvika högst 15% från slutpriset. Det betyder att ett pris i en offert som angetts till 20 000 kronor kan variera mellan 17 000 och 23 000 kr. Beroende på arbetets art och vad vi kommer överens om är det möjligt att istället välja löpande räkning - eller sätta ett pris i ett snävare eller större intervall än 15%. Observera att det inte alltid är fördelaktigast för Dig som kund med ett fast pris.I vissa fall kan vi erbjuda lägre inköpspriser på visst material, bl.a..färdig gräsmatta och stenprodukter (betong- och natursten).

Timkostnaden varierar beroende på hur kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.

350 - 400 kr/timme
exkl. moms
175 - 200 kr/timme exkl. moms (med ROT-/RUT-avdrag)

 
Skarpnäcks allé 43 - 128 33 Skarpnäck

070-471 86 95

08-508 675 40